W Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie po raz pierwszy odbył się Tydzień Kultury (od 6 do 10 marca 2017r. ). Celem projektu było motywowanie uczniów do przestrzegania zasad kultury osobistej, zasad savoir-vivre'u, stosowania zwrotów grzecznościowych i pogłębiania wiedzy o kulturze.

Organizacją poszczególnych dni zajęły się określone klasy wraz z wychowawcami. Każdy z nich poświęcony był innej dziedzinie kultury:

I dzień - „Dobre maniery i wychowanie na co dzień” (kl. I i III TŻ i UG). Wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt.: „Dobre maniery przy stole”. W szkole zawisły plakaty z hasłami i powiedzeniami dotyczącymi zasad dobrego zachowania. Szkolny radiowęzeł wyemitował audycję „Kultura zachowania”.

II dzień - „Jak mnie widzą, tak mnie piszą”. Maturzyści przeprowadzili eksperyment społeczny, który polegał na zebraniu opinii o człowieku na podstawie tylko jego ubrania. Okazało się, że szata dużo mówi o człowieku.

III dzień - „Kultura języka” (kl. III TŻ i UG a) i III TA). Odbył się quiz językowy dla uczniów. Najlepsi okazali się uczniowie kończący gimnazjum. W nagrodę otrzymali kosz ze słodyczami. Korytarz przyozdobiły plakaty z magicznymi słowami: „proszę, dziękuję, przepraszam” oraz przestrzegające przez błędami językowymi.

IV dzień - „Bliżej sztuki” (kl. I i II G). W całej szkole słychać było najwybitniejsze dzieła twórców muzyki klasycznej. Nie zabrakło utworów: F. Chopina, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Vivaldiego
i innych. Sala nr 6 zamieniła się w Galerię „Pod Piórem” z wystawą pt. „Przez wieki”. Jak w prawdziwym muzeum - kustosz zapoznał zwiedzających z malarstwem i rzeźbą od antyku do XIX wieku. Na zakończenie, dzięki prezentacji multimedialnej, młodzież mogła poznać największe dzieła współczesnych malarzy.

V dzień - „Dzień życzliwości” (kl. III G i II TA). Uczniowie przygotowali zdrowe kanapki z kulturalnymi hasłami. Wszyscy, z wielką życzliwością, podsumowali tygodniowe działania oraz został rozstrzygnięty konkurs pt.: „Kultura zachowania”. Zwycięzcami zostali: I miejsce – J. Fydrych z II TA, II miejsce – M. Szczepkowski z I G, III miejsce – Jolanta Ćwiek z I G. Nagrodami były bilety, na dowolnie wybrany film do kina, ufundowane przez Kino Helios w Olsztynie. Na zakończenie, p. Katarzyna Mazur - dyrektor szkoły, serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację Tygodnia Kultury, a szczególnie sponsorowi nagród.

            Był to bardzo ciekawy projekt, który spodobał się naszej społeczności i na stałe zostanie wpisany do szkolnego kalendarza.