W Poradni Psychologiczno-pedagogicznej odbyło się szkolenie na temat zmian w szkołach w zakresie doradztwa zawodowego. Zajęcia prowadziła dr Danuta Oleksiak, wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego. W szkleniu udział wzięli doradcy zawodowi z powiatu nidzickiego i działdowskiego

Dr Danuta Oleksiak mówiła o doradztwie zawodowym w świetle prawa oświatowego, strukturze szkolnictwa od 2017 roku, zmianach w klasyfikacji zawodów oraz o doradztwie edukacyjno-zawodowym w szkołach podstawowych. Zgodnie z reformą oświaty uczniowie, którzy ukończą gimnazjum będą mieli do wyboru liceum, technikum oraz szkołę branżową. — Dlatego kadra pedagogiczna musi dołożyć wszelkich starań, aby przygotować uczniów do podjęcia nauki w szkole branżowej. Od września także będzie obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, a to oznacza, że będą wprowadzone nowe typy zawodów oraz specjalności na potrzeby rynku pracy. Ważne, aby każdy absolwent gimnazjum miał rzetelną wiedzę na temat nowej struktury szkolnictwa, nowych nazw zawodów i dodatkowych klasyfikacji w danym zawodzie — mówiła dr Danuta Oleksiak. O wyborze szkoły średniej decydują zdolności ucznia. — Jeżeli gimnazjalista wykazuje większe zdolności w kierunku technicznym, przedmiotowym, ma zdolności manualne to ma do wyboru technikum lub szkołę branżową. Jeśli uczeń ma większe predyspozycje w kierunku innowacyjnym, społecznym, myśli o konkretnym kierunku studiów to wówczas może wybrać liceum. Znajomość siebie, swoich mocnych stron jest tutaj niezwykle istotna i niezbędna — tłumaczyła pani doktor. Dlatego uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy doradców zawodowych w szkołach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Centrum Kariery, Powiatowych Urzędów Pracy i innych instytucji działających w każdym powiecie. W dalszej części spotkania uczestnicy uzyskali szczegółowe informacje o doradztwie edukacyjno – zawodowym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz czym jest Polska Rama Kwalifikacji. Uczestnicy zadawali wiele pytań, na które rzeczowo odpowiadała dr Danuta Oleksiak.