Certyfikat został przyznany szkole ponieważ jest w stanie zapewnić właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy, a także podjęła szereg działań, które zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom.

certyfikat LO