W dniu 4 maja 2017r. absolwenci technikum agrobiznesu oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych przystępują do egzaminu dojrzałości. W pierwszym dniu piszą język polski, w piątek podejmą zmagania z matematyką. Przed nimi egzaminy z języka obcego oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wszystkim życzymy powodzenia.