W dniach 8-12 maja 2017 roku, w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy została przeprowadzona akcja promująca Tydzień Bezpieczny w Ruchu Drogowym.

Głównym calem przeprowadzonej akcji było uświadomienie kierowców, pieszych, uczestników ruchu drogowego jak ważne jest prawidłowe poruszanie się po drogach oraz   przestrzeganie i stosowanie się do znaków drogowych. Hasłem przewodnim w roku 2017 było „ ZWOLNIJ – prędkość zabija”.

Akcja kierowana była do społeczności szkolnej SOSW a także do mieszkańców miasta Nidzica. Działania zrealizowane i podjęte w ramach akcji:

  • Wizyta w Komendzie Powiatowej Miasta Nidzica – odbyła się prelekcja, którą przeprowadziła oficer prasowy asp. szt. Izabela Demska .
  • Przygotowanie ulotek promujących prawidłowe zachowanie się na drodze. Ulotka została własnoręcznie przygotowana przez uczniów ze SKB.
  • Przeprowadzenie apelu w czasie którego przedstawiono statystyki wypadków a także uświadomiono z jaką prędkością poruszać się po drogach w Polsce, utrwalono podstawowe znaki drogowe i przepisy obowiązujące w ruchu drogowym.
  • Odbyła się akcja – ulotka. Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa rozpowszechnili przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez rozdawanie ulotek dla kierowców w mieście Nidzica. Akcja przebiegła sprawnie, udało nam się rozdać ponad 100 ulotek.
  • Uwieńczeniem akcji była gazetka szkolna, która zawierała najważniejsze informacje dotyczące prawidłowej prędkości, przestrzegania i stosowania się do przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.

Osobą prowadzącą akcję była p. Anna Chojnacka oraz Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który działa przy SOSW od 2012 roku.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji zadania.