Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ma kolejny powód do dumy, związany tym razem z osiągnięciami Agnieszki Grochowskiej. Wspomniana uczennica klasy II LOA zajęła III miejsce w wojewódzkim Konkursie politologicznym na pracę pisemną organizowanym pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego. Celem konkursu było promowanie wiedzy o współczesnym świecie polityki w Polsce i Unii Europejskiej. Agnieszka, pod opieką pani Teresy Hablützel, napisała esej dotyczący procesu stanowienia Konstytucji RP z 1997 roku, który został doceniony przez pracowników naukowych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wchodzących w skład komisji konkursowej.