16 maja 2017r. w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbył się finał konkursu pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Lubię to: historia Warmii i Mazur”. Pierwsza edycja nosiła tytuł „Znani, nieznani – nieprzeciętni”. Młodzież startowała w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap polegał na napisaniu pracy na temat wybitnej postaci związanej z naszym regionem. Martyna Wierzbicka z kl. III gimnazjum w ZSRiO w Jagarzewie zaprezentowała Feliksa Nowowiejskiego. Był on polskim narodowym kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą - wirtuozem oraz zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury. Martyna Jakubowska z kl. III TŻiUG (ZSRiO w Jagarzewie) wybrała Marię Zientarę-Malewską, kierując się słowami „pamiętajmy o tych, którzy nie pozwolili zapomnieć Polakom, kim są”. Maria Zientara – Malewska była poetką, która swoim życiem i twórczością przypominała Polakom kim są! Żyła w XX wieku na Warmii i ta kraina była jej głównym tematem. Pisała również utwory patriotyczne i religijne. Obie uczennice komisja Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zakwalifikowała do II etapu konkursu. Finał był znacznie trudniejszy, gdyż każdy z uczestników musiał wykazać się znajomością historii Warmii i Mazur.
W każdej kategorii wiekowej startowało po 12 osób. Obie Martynki wykazały się ogromną wiedzą i opanowaniem emocji w trakcie ustnych odpowiedzi przed komisją. Ostatecznie Martyna Wierzbicka zajęła drugie miejsce wśród gimnazjalistów, a Martyna Jakubowska również drugie miejsce, ale w kategorii szkół średnich. Uczennice do konkursu przygotowywała p. Elżbieta Jabłonowska, nauczycielka historii w ZSRiO.