„Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach:
w języku miłości, wiary, doświadczenia, historii, wspomnień”.

Taki właśnie czas nadszedł dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 9 czerwca 2017 roku. W tym bowiem dniu szkoły, wchodzące w skład zespołu, obchodziły piękny jubileusz 10 - lecia nadania imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz wręczenia sztandaru.

Z tej okazji przybyło wielu znamienitych gości z województwa, powiatu i okolicznych gmin. Przy okazji Święta Szkoły pan Grzegorz Napiwodzki, starosta powiatu nidzickiego, powiedział o możliwościach, jakie stwarza uczniom i nauczycielom realizacja projektu: „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”. Dzięki niemu uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje tj: prawo jazdy kat. T, kombajnista, kierowca wózka jezdniowego, barman, barista, organizator ruchu turystycznego. Projekt zakłada również płatne staże zawodowe.

Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną pt. „Z biegiem czasu”, która ukazywała przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe życie szkoły. Przypomnieli uroczystość nadania imienia szkole, przywołali najważniejsze wydarzenia z przeszłości, takie jak budowa sali gimnastycznej czy sadzenie benedyktynek. Przedstawili także bieżącą działalność szkoły oraz losy niektórych jej absolwentów. Jeden z absolwentów, Mateusz Hryciuk, zagrał przepiękny i wzruszający koncert gitarowy.

Nie zabrakło również planów na przyszłość ukazanych w filmie pt. „Bal absolwentów”. Całość części artystycznej łączyła osoba patrona szkoły, który swoim życiem i dokonaniami udowodnił, że pochodzenie z małej społeczności nie przeszkadza w osiąganiu wielkich celów. Bowiem Wojciech Bogumił Jastrzębowski, patron szkół w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, to wychowawca młodzieży, patriota, uczony, miłośnik przyrody, prekursor oraz wizjoner nowoczesnej Europy. Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień i refleksji.

Koordynatorkami uroczystości były panie Małgorzata Radzymińska i Ewa Brodzik, które przyczyniły się do ujawnienia wielu nieznanych talentów uczniów zaangażowanych w organizację tego niezwykłego święta.