W dniu Święta Szkoły otrzymaliśmy informację, że Wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony.

 

Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie
                       systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych
                       i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy
.

Wartość projektu około 750 tysięcy zł.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy.

Zakres tematyczny projektu obejmuje:

 1. współpracę z pracodawcami w celu realizacji staży;
 2. przeprowadzenie diagnozy w celu zweryfikowania posiadanych kwalifikacji;
 3. wyposażenie ucznia w dodatkowe kwalifikacje;
 4. zakup niezbędnego doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych niezbędnych
  do realizacji działań;
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli w tym staże w przedsiębiorstwach.

Dodatkowe szkolenia dla uczniów

 1. Kombajnista;
 2. Kierowca wózka jezdniowego;
 3. Prawo jazdy kat. T;
 4. Barman;
 5. Barista;
 6. Organizator ruchu turystycznego.

Płatne staże dla uczniów w czasie ferii i wakacji.

Wsparcie dla nauczycieli zawodu – kursy: Barista” i „Przetwórstwo żywności ekologicznej”.

Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych na kwotę około 150 tysięcy zł.

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

Rozpocznie realizację projektu od 1.09.2017r.