Zarząd Powiatu w Nidzicy przyznał za rok szkolny 2016/2017 42 stypendia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki, w tym 41 stypendiów naukowych i 1 stypendium sportowe.

Na ogólna liczbę 42 stypendiów przyznano 17 stypendiów uczniom szkół gimnazjalnych i 26 uczniom szkól ponadgimnazjalnych.

Przyznano 13 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 26 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Nidzicy, w tym 11 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 17 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 1 stypendium dla uczennicy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Stypendia zostały wręczone w dniu 23 czerwca 2017 r. na akademiach w okazji zakończenia roku szkolnego przez Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego, Roberta Radzymińskiego Członka Zarządu Powiatu oraz przez Ryszarda Kumelskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie.