Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących podobnie jak ich rówieśnicy z całej Polski, w kwietniu i maju zmagali się z egzaminami zewnętrznymi

   Jako pierwsi wyniki poznali gimnazjaliści. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła je 16 czerwca 2017r. W Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy do egzaminu przystąpiło 25 uczniów. Podobnie jak w latach ubiegłych gimnazjaliści zdali egzaminy ze średnimi wynikami znacząco przewyższającymi średnie wojewódzkie i krajowe. Z języka polskiego uczniowie uzyskali średni wyniki na poziomie 85% co było 4 osiągnięciem wśród wszystkich gimnazjów województwa warmińsko – mazurskiego, natomiast z matematyki osiągnęli 69% co było 6 wynikiem w województwie, o 22 % przewyższającym średni wynik krajowy. Biorąc pod uwagę 5 egzaminów obowiązkowych dla każdego gimnazjalisty (język polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz język obcy na poziomie podstawowych) statystycznie uczeń Gimnazjum przy ZSO zdał je na blisko 75%.

    30 czerwca wyniki tegorocznych egzaminów poznali maturzyści. W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego  ukończyło 79 uczniów. Wszyscy przystąpili do egzaminów maturalnych. Maturę zdało 78 absolwentów. Jedna osoba ma oprawo do poprawki w sierpniu. W skali kraju zdawalność matury wśród absolwentów liceów ogólnokształcących to 84% natomiast zdawalność matury w ZSO na dzień dzisiejszy wynosi prawie 99%, a we wrześniu może osiągnąć 100%. Każdy absolwent liceum musiał obowiązkowo przystąpić do 6 egzaminów. Pięć z nich egzaminy na poziomie podstawowym (język polski pisemny i ustny, matematyka oraz język obcy pisemny i ustny) oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Żeby jednak myśleć o dostaniu się na dobre studia należy zdawać więcej niż jeden przedmiot dodatkowy. Średnio uczeń Liceum im. Wyspiańskiego wybierał 2,5 przedmiotu dodatkowego. Praktycznie ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych maturzyści ZSO uzyskali wyniki wyższe od średnich krajowych czy wojewódzkich. Biorąc pod uwagę wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym statystycznie absolwent Liceum im. Wyspiańskiego zdał je na blisko 75%. Z przedmiotów dodatkowych tradycyjnie już najlepiej wypadła matematyka z której wynik przewyższa średnie krajowe o blisko 15%, ale także z biologii i geografii wyniki są o ponad 10% wyższe od krajowych. Analizując wyniki poszczególnych uczniów należy z optymizmem oczekiwać na wyniki rekrutacji na uczelnie wyższe zakładając iż podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość dostanie sie na swoje wymarzone kierunki.