W dniu 16 sierpnia Narodowa Agencja programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu ­wniosków złożonych w ramach akcji KA2 – Edukacja Szkolna, wyniki bardzo pomyślne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W liczbie 99 zaakceptowanych projektów znalazły się dwa projekty międzynarodowe, których koordynatorem jest ZSO w Nidzicy : ELS (Essential Life Skils) oraz FITS (Facilitating Inclusion through Sport). W projekcie ELS uczniowie z sześciu krajów partnerskich uczyć się będą niezbędnych, praktycznych zdolności życiowych, jak: przedsiębiorczość, asertywność, dobre maniery, zdrowe odżywianie się. Projekt powstał we współpracy ze szkołami z Włoch, Grecji, Finlandii, Słowacji i Litwy. Projekt FITS dotyczy wyrównywania szans i włączania poprzez sport i aktywność fizyczną w życie szkolne/społeczne min. młodzieży zagrożonej wykluczeniem ekonomicznym i społecznym. Sporty, których uczniowie będą się uczyć na Słowacji, Bułgarii oraz oczywiście w naszej szkole, to: rugby, unihokej, jako wstęp do nauki hokeja na lodzie , break dance oraz taniec nowoczesny z elementami cheerleadingu. Uczestnicy projektu przeprowadzą warsztaty z nowo poznanych sportów dla wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli ze szkół okolicznych, odpowiedni sprzęt zostanie młodzieży zapewniony. Dofinansowanie na oba projekty wyniosło blisko 200 000 euro. Autorkami obydwu projektów są p. Agata Dutkowska oraz p. Grażyna Wial.