W ubiegłym roku Powiat Nidzicki aplikował do Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Modernizacji  Infrastruktury Sportowej z wnioskiem o dofinansowanie II etapu remontu i przebudowy sali sportowej oraz boisko przy ZSO w Nidzicy. Wniosek uzyskał akceptację MSiT i otrzymał dofinansowanie w kwocie 350 tys. zł czyli ok 50% ogólnej wartości inwestycji. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę który od listopada 2016 roku przystąpił do realizacji zadania.  W okresie zimowym prace trwały gównie wewnątrz budynku sali gimnastycznej. Generalny remont przeszły szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej, główne wejście oraz korytarze. Po przez niwelacje poziomów posadzek obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja objęła również sieć ciepłowniczą oraz wentylacyjną całego obiektu.

Wraz z zakończeniem zajęć dydaktycznych prace objęły również teren wokół sali gimnastycznej. Projekt zakłada utworzenie przy sali gimnastycznej dwóch boisk - jedne boisko z nawierzchnią trawiastą wykorzystywane do gry w piłkę nożną, tenis ziemny czy siatkówkę oraz drugie boisko z nawierzchnią sztuczną do streetballa. Całość terenu zyska nowe ogrodzenie zewnętrze, boiska będą otoczone piłkochwytami , pojawią się również dwa zewnętrze stoły do gry w tenisa stołowego. Uzupełnieniem będą ławeczki , stojaki na rowery, kosze oraz szata roślinna nasadzona wzdłuż alejek i drogi pożarowej. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni boisko jest obecnie wykonywany drenaż całego obszaru przy sali gimnastycznej.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki osobiście sprawdza stopień zaawansowania prac przy szkole. Na chwilę obecną stopień zaawansowania robót wewnątrz budynku można ocenić na 90%. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2017r. a zatem na nowy rok szkolny młodzież ZSO otrzyma dostęp do zmodernizowanego i o wiele bardziej funkcjonalnego obiektu sportowego.