7 września br. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Renata Mróz Skarbnik Powiatu podpisali umowę z Gustawem Markiem Brzezinem Marszałkiem Województa Warmińsko – Mazurskiego na projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe droga do kariery- dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”.

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnialności  uczniów  Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w ZSRiO do 31.08.2018 r.

Cele szczegółowe:

  1. Opracowanie założeń programu staży dla 2 kierunków nauczania (t. agrobiznesu i t. żywienia i usług gastronomicznych) we współpracy z pracodawcami z uwzględnieniem niezbędnych kwalifikacji, które zostaną wykorzystane podczas realizacji staży.
  2. Diagnozę uczniów pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji ułatwiających wejście na rynek pracy.
  3. Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSRiO poprzez realizację certyfikowanych szkoleń we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym
  4. Dostosowanie kwalifikacji 2 nauczycieli zawodu ZSRiO do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szkoleń i staży.
  5. Zwiększenie szans na zatrudnienie 61 uczniów ZSRiO poprzez realizację staży we współpracy z pracodawcami.
  6. Dostosowanie oferty kształcenia ZSRiO poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.

Powyższe cele będą realizowane poprzez działania  zaplanowane w projekcie tj.:

  1. Współpracę z pracodawcami,
  2. Dodatkowe szkolenia dla uczniów:

- Kurs Kombajnisty,

- Kurs Prawo jazdy kat. T,

- Kurs Barmana,

- Kurs Baristy,

- Kurs Organizator ruchu turystycznego.

       c. Staże u pracodawców dla 61 uczniów,

      d. Wsparcie nauczycieli:

- staże u pracodawców – 2 nauczycieli,

-  szkolenia dla nauczycieli.

      e. Doposażenie ZSRiO w Jagarzewie

- zakup pomocy do pracowni  technikum żywienia (np. zmywarka , blender, robot kuchenny, ekspres do kawy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie itp.)

- zakup pomocy do technikum agrobiznesu,  w tym zakup ciągnika.

Całkowita wartość projektu to 765 106,25zł.

Dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w wysokości 89,6% tj. 685 546,25 zł.