19 września 2017r. w hali widowiskowo – sportowej w Nidzicy odbyła się Spartakiada integracyjna „Wszyscy razem”. Organizatorem Spartakiady integracyjnej „WSZYSCY  RAZEM”  było Stowarzyszenie Wspierające Rozwoj Dzieci i Młodzieży "Światło" oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Nidzicy.

Głównym celem naszego spotkania było:  integracja społeczności lokalnej dzieci z różnych placówek  terenu gminy Nidzica oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych poprzez współzawodnictwo fair play .

Na realizację zadania środki zostały pozyskane w ramach realizacji zadania publicznego ze środków Gminy Nidzica.

Sponsorami spartakiady było Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Stowarzyszenie „Światło”.

Oficjalnego otwarcia Spartakiady integracyjnej „Wszyscy razem” dokonał Starosta Powiatu Nidzickiego p. Grzegorz Napiwodzki i Burmistrz Nidzicy p. Jacek Kosmala.

W Spartakiadzie udział wzięły drużyny szkolne z edukacji wczesnoszkolnej z każdej placówki gminnej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z Nidzicy i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nidzicy.

Zawodnicy zmagali się w konkurencjach sportowych. Uczestniczyli w pokazie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy, a także mogli podziwiać występ zespołu tanecznego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Nidzicy. Po trudach rywalizacji sportowej na każdego czekał ciepły posiłek.

Drużyny i szkoły otrzymały pamiątkowe koszulki, dyplomy, piłki.