27 września br. podczas Sesji Rady Powiatu w Nidzicy, Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu wyróżnili najlepszych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.

Dariusz Piotrkowski był uczniem klasy IIIA Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego  (wcześniej uczęszczał do Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy). Darek uczęszczał do klasy z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i informatyki. Ukończył Liceum z najwyższą średnią ocen- 5,83. Na maturze oprócz przedmiotów obowiązkowych zdawał dodatkowo matematykę, fizykę i język angielski na poziomie rozszerzonym. Egzaminy ustne zdał na 100%, pisemne egzaminy obowiązkowe zdał średnio na blisko 94%, przedmioty rozszerzone zdał ze średnią 81%.

Zainteresowania Darka od początku optowały wokół przedmiotów ścisłych a uzyskane wyniki pozwoliły mu bez problemów dostać się na Politechnikę Warszawską na wydział Mechatroniki kierunek - Robotyka i Automatyka.

Darek oprócz doskonałych wyników zarówno w szkole jak i na maturze znajdował czas aby udzielać sie zarówno na forum szkoły jak i miasta. Był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Zawsze był otwarty na wszelkiego rodzaju inicjatywy , skory do pomocy i aktywny w swoim działaniu . Uczestniczył w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz w projektach realizowanych w szkole w ramach programów wcześniej Comenius a później Erasmus+.

Patryk Marek Szczepański to najlepszy maturzysta Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Patryk z pełną świadomością wybrał technikum agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Rolnictwem zajmował się od dziecka, pomagając rodzicom w prowadzeniu dużego, nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Z pasją pogłębiał wiedzę rolniczą co zaowocowało bardzo wysokimi wynikami na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskała najwyższy wynik na maturze w szkole.

Patryk zamierza kontynuować swoje zainteresowania na stacjonarnym kierunku rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Marek Rutkowski – uczeń Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących uzyskał w bieżącym roku szkolnym następujące wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych:

CZĘŚĆ USTNA:

            -język polski – 100 %

            - język angielski – 95%

CZĘŚĆ PISEMNA:

            - język angielski – 100%

             - matematyka – 90%

             - język polski – 74%

Ponadto uzyskał 76%  z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (przedmiot dodatkowy)

Uczeń zdał bardzo dobrze również egzamin zawodowy:

 - za  część pisemną otrzymał 90 %

 - za  części praktyczną - 100%

Marek to nie tylko bardzo dobry, wzorowy uczeń, angażujący się w życie szkoły, ale też zdolny muzyk, gitarzysta. Założył w szkole zespół muzyczny, który m.in. reprezentował ZSZiO w Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Uczeń od nowego roku akademickiego będzie studiował w Wyższej        Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie na kierunku Ekonomia.