Podczas Sesji Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 27 września br. Ryszard Chojnacki Wiceprezes Gladmar Investments Sp.zo.o. oraz Radosław Buczek z Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. przedstawili informację nt. realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1.POPC: pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na terenie Powiatu Nidzickiego tj. co najmniej 100 Mb/s. Program obejmie wszystkie placówki edukacyjne, które znajdują się na terenie Powiatu Nidzickiego.

Beneficjentem w.w Projektu na terenie Powiatu Nidzickiego została firma GLADMAR INWESTMENTS.

Realizacja programu budowy telekomunikacyjnych linii światłowodowych, została powierzona Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Robót Telekomunikacyjnych S.A.

Całkowity koszt budowy sieci szerokopasmowej jest finansowany z budżetu państwa.

Placówki edukacyjne zyskają dostęp do szybkiego internetu bezpłatnie na okres 10 lat.