Do obchodów Jubileuszu 70 – lecie swojego istnienia Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przygotowywał się bardzo starannie już od ubiegłego roku.

Świętowanie rozpoczęło się 6 października od  akademii dla obecnych uczniów ZSZiO. Wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący historią Szkoły od momentu jej powstania po dzień dzisiejszy. Ogromne wrażenie na uczniach wywarł też występ artystyczny. Aplauz widowni po zakończeniu przedstawienia  to najlepsze podziękowanie dla młodych „aktorów” oraz pań Hanny Wolszczak i Kingi Chmielińskiej, które przygotowały młodzież do występu.

W samo południe odbył się mecz piłki koszykowej: absolwentki szkoły vs. obecne uczennice. Popołudnie należało już jednak tylko do absolwentów. Spotkali się oni na ognisku przy ul. Wyborskiej. Były uściski, łzy wzruszenia i radosna atmosfera zabawy z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami.

Główne uroczystości rozpoczęły się 7 października 2017 o 10.00 uroczystą mszą św. w kościele św. Wojciecha koncelebrowaną przez Absolwenta Szkoły.

Centralnym punktem obchodów była akademia dla absolwentów i zaproszonych gości ZSZiO. Widownia kina "Wenus" zapełniła się do ostatniego miejsca. Oprócz absolwentów, byłych i obecnych pracowników szkoły, na widowni byli obecni również m.in. pani Danuta Kryszałowicz – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Pani Elżbieta Góralska – przewodnicząca Rady Powiatu, Pana Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki, Radni Powiatu Nidzickiego, Pan Jacek Kosmala – burmistrza Nidzicy, Pani Jolanta Tyminska – kierownik wydziału Oświaty powiatu Nidzickiego, Pan Sławomir Knapiński – inspektor wydziału oświaty, Pani Katarzyna Zalewska – przewodnicząca Rady Rodziców. Wśród gości nie zabrakło także dyrektorów gminnych i powiatowych instytucji oraz przedsiębiorstw i firm zaprzyjaźnionych ze szkołą. Swoją obecnością zaszczycili nas także: były  dyrektor Ryszard Kumelski, Wicestarosta Lech Brzozowski, Generał dywizji Zbyszek Czerwiński, czyli Absolwenci, którzy w ubiegłym roku cyklicznie spotykali się z obecnymi uczniami szkoły.

Akademia była doskonałą okazją nie tylko do podsumowania 70 – letniej działalności Szkoły, ale także do wyrażenia podziękowań tym wszystkim, którzy wspierają ZSZiO w Nidzicy. Dyrektor Dariusz Wółkiewicz w imieniu całej społeczności szkolnej wręczył pamiątkowe statuetki byłym Dyrektorom Szkoły oraz wszystkim darczyńcom i przyjaciołom „Górki”. Goście zgromadzeni w kinie „Wenus” mieli także możliwość obejrzenia części artystycznej, która była okazją do przywołania wspomnień, do niezwykłej podróży w czasie. Dzięki występowi uczniów w sercach wszystkich nauczycieli, pracowników, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły odżyły dawne wspomnienia. Artyści byli nagrodzeni gromkimi brawami i proszeni przez publiczność o bisy.

Ostatni akord obchodów to spotkania absolwentów i zwiedzanie obiektów szkolnych. Byli uczniowie mieli także okazję do obejrzenia prezentacji multimedialnych, kronik szkolnych i zdjęć. A o godzinie 18.00 w Sali Rycerskiej nidzickiego Zamku rozpoczął się  Bal Absolwentów.