13 października 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się uroczysta akademia z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Do naszej szkoły przybyło bardzo wielu znakomitych gości, m.in.: pani Danuta Kryszałowicz - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pani Elżbieta Góralska - przewodnicząca Rady Powiaty w Nidzicy, pan Grzegorz Napiwodzki - starosta powiatu nidzickiego, pan Lech Brzozowski - wicestarosta powiatu nidzickiego, pan Ryszard Kumelski - przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, pan Waldemar Słupski - przewodniczący komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pani Bożena Chmielewska - przewodnicząca Rady Gminy Janowo i pan Waldemar Szymański - wójt Gminy Janowo, pani Aleksandra Nowogórska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, pani Jolanta Tymińska - Kierownik Wydziału Oświaty oraz inni pracownicy samorządowi. Obecni byli dyrektorzy nidzickich szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Związki zawodowe reprezentował pan Marek Kierzkowski - prezes oddziału ZNP. Licznie przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi powiatowych szkół, a także emerytowani nauczyciele oraz pracownicy. Obecni byli także uczniowie i rodzice.

            O godzinie 10 zgromadzeni goście zostali powitani przez uczniów i dyrektora ZSRiO, panią Katarzynę Mazur, która złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty. W dalszej kolejności głos zabrała pani Danuta Kryszałowicz, która odczytała list pana Krzysztofa Marka Nowackiego, Warmińskiego – Mazurskiego Kuratora Oświaty, skierowany do dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz samorządowców pracujących na rzecz edukacji w powiecie nidzickim.

Następnie przemówił pan Grzegorz Napiwodzki, dziękując wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty za ich trud włożony w proces kształcenia. Najlepsze życzenia zgromadzonym gościom przekazali również pan Waldemar Szymański z panią Bożeną Chmielewską i pan Marek Kierzkowski. Serdecznie podziękowania i życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom złożyli również: Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców ZSRiO.

            W kolejnej części uroczystości wyróżnionym nauczycielom wręczono Nagrody Starosty oraz Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

            Po rozdaniu nagród głos przejęli uczniowie gimnazjum i technikum. Zaprezentowali oni kilka scenek z życia szkoły, które w zabawny sposób ujawniły codzienny, często niedostrzegany, wysiłek nauczycieli wkładany w przekazywanie wiedzy i wychowanie młodego pokolenia. Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem pań: Ewy Brodzik, Wandy Redys i Kamili Rogowskiej. Okolicznościową dekorację przygotowali: pani Ewa Pszczółkowska i pan Jacek Kozdoj, a nagłośnieniem zajmował się pan Marcin Pszczółkowski.

            Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek w szkolnej stołówce przygotowany dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów ZSRiO w Jagarzewie. Ich wypieki, w profesjonalny sposób, podali uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem pań: Katarzyny Niedzieli i Anny Żebrowskiej.