I znów na „GÓRCE” dużo się działo. Tym razem wydarzeniem, któremu towarzyszyły wielkie emocje, były obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Uczniowie pod opieką p. Bogumiły Ciołek zorganizowali Super Galę 2017 i postanowili uhonorować wszystkich pracowników szkoły tytułami, by tym samym wyrazić wdzięczność za trud włożony w edukację uczniów i docenić niełatwą pracę w szkole. Uczniowie wykazali się niebywałym zmysłem obserwacji i z pewnym przymrużeniem oka przyznali pracownikom ZSZiO odpowiednie tytuły oraz wręczyli medale jako symbol uznania i wyróżnienia za wysiłek i poświęcenie. Dodatkową niespodzianką był występ dziewcząt z klasy III LOC, które zaśpiewały kilka piosenek przygotowanych specjalnie dla uczestników Super Gali. Wydarzenia tego typu sprawiają, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi ZSZiO pokazują, iż potrafią na chwilę oderwać się od pracy, by dobrze się bawić i w radosnej atmosferze budować bliższe relacje.