Dnia 24 października 2017 roku w Bibliotece Szkolno - Środowiskowej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się II edycja Szkolnego Konkursu Czytelniczego ph.: „Przeczytałam/em - polecam!"

Konkurs czytelniczy adresowany był do uczniów klasy II i III gimnazjum. Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzenie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury oraz rozwijanie umiejętności oratorskich wystąpień, zdrowego współzawodnictwa, integrowanie młodzieży.

Konkurs polegał na zaprezentowaniu przeczytanej przez siebie książki tak, aby zachęcić innych do jej lektury, w czasie nie dłuższym niż 5 min. Słuchaczami byli pozostali uczestnicy przeglądu oraz członkowie komisji.

Oceny dokonało jury w składzie:

 1. Katarzyna Mazur - dyrektor szkoły
 2. Kamila Rogowska - pedagog szkoły
 3. Ewa Brodzik - nauczyciel polonista, wychowawca kl. II G
 4. Wanda Redys- nauczyciel polonista, wychowawca kl. III G
 5. ucz. Jolanta  Ćwiek - przedstawiciel klasy II G
 6. ucz. Mariusz Przybylski - przedstawiciel klasy III G

Ocenie podlegała: znajomość treści, poziom merytoryczny recenzji, poprawność językowa i stylistyczna, a przede wszystkim pasja i zaangażowanie w opowieści o książce. Ilość zebranych punktów decydowała o zwycięstwie. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe długopisy z grawerem, dyplomy gratulacyjne oraz oceny pozytywne z języka polskiego: szóstka, piątka, czwórka.

Laureaci konkursu - Kl. II gimnazjum

 1. Aleksandra Kuras
 2. Oliwia Fydrych
 3. Aleksandra Krzykowska

Laureaci konkursu - Kl. III  gimnazjum

 1. Konrad Sarbiewski
 2. Michał Bednarczyk
 3. Patryk Gałęziewski

W ocenie jury, poziom był bardzo wyrównany, a czytelnicy poszczególnych klas dumnie reprezentowali swoje klasy. Udział uczniów w konkursie został poprzedzony rozmowami nauczyciela bibliotekarza w poszczególnych klasach II-III. Regulamin został przedstawiony w miesiącu wrześniu na lekcjach wychowawczych.

Dużą pomocą służyli również wychowawcy i zarazem poloniści poszczególnych klas, pomagając poprawnie zredagować recenzję wybranej przez siebie książki. Recenzje uczestników konkursu zostaną również przedstawione w Kąciku czytelnika ph. Recenzje – polecam! w gablocie w górnym korytarzu szkoły, na stronie internetowej naszej szkoły oraz w mediach - Gazeta Nidzicka.

Konkursowi czytelniczemu towarzyszyła przyjemna atmosfera, o którą zadbał nauczyciel bibliotekarz, podając uczestnikom dawkę endorfiny w postaci słodkości.