Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, zorganizowano w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy spotkania z radcą prawnym. Uczniowie, którzy postanowili poszerzyć swoją wiedzę zdobytą na lekcjach prawa, mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach z p. Andrzejem Dramińskim, radcą prawnym FUNDACJI TOGATUS PRO BONO w Olsztynie. Zaproszony gość chętnie dzielił się z młodzieżą swoją wiedzą na temat praw autorskich i zasad ich ochrony. Rozmawiał również z uczniami o zasadach postępowania sądowego w Polsce oraz uprawnieniach świadka. Radca prawny wyczerpująco wyjaśnił wszelkie wątpliwości dotyczące zatrudniania młodocianych, kodeksu pracy i umów cywilnoprawnych. Młodzież wykorzystała sytuację i zasypała zaproszonego gościa gradem pytań. Zadowolenie uczniów ZSZiO spowodowane było nie tylko miłą atmosferą podczas zajęć, ale także możliwością wykorzystania poszerzonej wiedzy w przyszłości: na maturze oraz w życiu codziennym, np. podczas starania się o pracę.