Rytm naszego życia wyznaczony jest kalendarzowym biegiem, gdzie szczególnie zwracamy uwagę na ważne rocznice i święta, a jednym z takich ważnych świąt jest Dzień Edukacji Narodowej.

W Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy 20.10.2017 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczył Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Radni Rady Powiatu, czcigodni Księża, przedstawiciele współpracujących instytucji - PCPR, MOPS i Powiatowy Urząd Pracy. Wszyscy z sentymentem oglądali przygotowane scenki pt: ‘’Dziękujemy Wam’’, w którym brały udział dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Przedszkola „Zaczarowany Ogród” oraz nauczyciele. Akademię uświetnił występ zespołu „ Z Nad Nidy” Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Po części artystycznej zostały wręczone dyplomy przez Starostę Pana Grzegorza Napiwodzkiego dla osób, które przepracowały 20, 15 i 10 lat w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy oraz wyróżnienie przyznane przez Zarząd Koła PSONI -  Przewodniczącej Ewie Gałka.