4 listopada odbył się XI Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, którego organizatorem był Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, a swoim Patronatem objął Starosta Nidzicki.

Przegląd rozpoczął Dariusz Wółkiewicz – dyrektor ZSZiO w Nidzicy, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności Grzegorza Napiwodzkiego - Starostę Nidzickiego, Pawła Bukowskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy, Henryka Klimaszewskiego – Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy, Radnych Powiatu Nidzickiego i Radnych Gminy Nidzica, Elżbietę Bieniek – Sekretarz Powiatu Nidzickiego, Renatę Mróz – Skarbnik Powiatu Nidzickiego. Wśród zaproszonych gości obecne były również pp. D. Kryszałowicz i A. Kardaś – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Nidzicy.  Szczególnie ciepło został powitany Waldemar Słupski - Radny Rady Powiatu Nidzickiego i jednocześnie pomysłodawca Festiwalu.

Wykonawcom uważnie przysłuchiwało się Jury w składzie: Przewodniczący: Michał Gogolewski – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Mławie, Bogumiła Szpandowska – instruktor NOK-u oraz Tadeusz Miler – nauczyciel muzyki z Nidzicy.

Uczniowie z całego Powiatu Nidzickiego zmagali się w 3 kategoriach wiekowych, a końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

Kategoria szkół podstawowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy (op. p. M. Bąkowski)

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kozłowie (op. p. R. Zagóra)

III miejsce – nie przyznano

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szkotowie (op. p. I. Miller)

II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (op. pp. B. Żukowska, D. Ściślewska)

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janowie (op. p. K. Pisarski)

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (op. pp. K. Chmielińska, A. Śledzińska)

II miejsce – Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących  w Jagarzewie (op. p. M. Pszczółkowski)

III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (op. pp. B. Żukowska, D. Ściślewska)

Wszyscy uczestnicy przeglądu, bez względu na końcowy rezultat muzycznych zmagań otrzymali upominki, a szkołom biorącym udział w festiwalu organizatorzy przekazali audiobooki „Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa”.

Na wszystkich wykonawców oraz zaproszonych gości czekał ciepły posiłek tradycyjnie już przygotowany przez pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Sponsorami wydarzenia są

- Powiat Nidzicki

- Gmina Nidzica

- Bank Spółdzielczy w Nidzicy

- Nidzicki Ośrodek Kultury

- Nadleśnictwo Nidzica

- Auto Technika Kunicki Sp. j.

- Orzechowski Centrum Ogrodnicze

- Ewelina Gonciarz Gabinet Kosmetyczny Beauty Garden

- Lech Brzozowski

- Waldemar Słupski

Uczniowie, którzy wygrali w poszczególnych kategoriach zaprezentują się w czasie uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada.