• Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".
  • W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.
  • Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje onzestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS" – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Szczegóły pod adresem:

http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/lZ60/content/szkolenia-z-jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-olsztynie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jL84%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_FJ5g__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_lZ60_

oraz

http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/0kYG/content/jak-ulatwic-mikroprzedsiebiorcom-skladanie-jpk_vat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-olsztynie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0Qu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_FJ5g__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_0kYG_