W dniach 21-25 października miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach dwuletniego projektu programu Erasmus+ „Niezbędne umiejętności życiowe” (Essential Life Skills). Było to pierwsze spotkanie projektowe, podczas którego Zespół Szkół Ogólnokształcących gościł koordynatorów projektu z czterech krajów partnerskich: Słowacji, Grecji, Włoch oraz Litwy.  Spotkanie służyło przede wszystkim opracowaniu szczegółów zaczynającego się właśnie projektu. Ponadto, nasi partnerzy zwiedzili Olsztyn oraz Warszawę.

Projekt ELS ma na celu nauczenie młodzieży niezbędnych umiejętności życiowych. I tak podczas spotkania w Grecji zaplanowanego już na styczeń 2018 roku, uczniowie ze wszystkich 5 krajów partnerskich poznawać będą zasady zdrowego odżywiania się, na Litwie korzystać będą z doradztwa zawodowego poznając swoje predyspozycje zawodowe oraz przygotowując własne CV oraz samych siebie do rozmowy o pracę. Na Słowacji uczestnicy projektu  uczyć się będą zarządzania domowym budżetem i podstaw bankowości. Podczas spotkania projektowego w Polsce młodzież będzie się uczyć radzenia sobie z różnymi emocjami, asertywności, a także dobrych manier. Wszystkie te umiejętności poznawane będą w sposób bardzo praktyczny i nowoczesny: podczas serii wykładów i warsztatów z ekspertami w danej dziedzinie oraz przy użyciu m.in. różnych aplikacji mobilnych. Przy okazji młodzież rozwijać będzie znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w grupie, itp. Również dla nauczycieli ze szkół partnerskich zaplanowano serię wykładów i warsztatów, na których spotkają się we włoskiej Afragoli. Będą oni tam poznawać m.in. nowoczesne metody nauczania tematów projektowych z wykorzystaniem technologii na lekcjach.

Głównym koordynatorem projektu jest ZSO w Nidzicy.  Projekt został  dofinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+ (http://erasmusplus.org.pl), ZSO na jego realizację otrzymało 25.270 euro.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: http://els.erasmuspl.eu