Powiat Nidzicki wychodząc naprzeciw potrzebom wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pozyskał na lata 2017 – 2021 z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki w wysokości 513 tyś zł na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

    Program realizowany będzie przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Nidzicy.