W dniu 15 listopada 2017r. w Kuratorium Oświaty Olsztynie odbyła się gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Podniosłą uroczystość zaszczycili liczni goście z Wicewojewodą Warmińsko - Mazurskim Sławomirem Sadowskim, wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Wiolettą Śląska - Zyśk i Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim na czele. W uroczystości wziął również udział Starosta Powiatu Nidzickiego Pan Grzegorz Napiwodzki.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje po jednym uczniu z każdej szkoły ponadgimnazjalnej kończącą się maturą. Z Powiatu Nidzickiego stypendia otrzymali:

 - Klaudia Dankowska – Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Klaudia osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, średnia ocen w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła - 6,00.

- Karolina Wójtów – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Karolina osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, średnia ocen w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła - 5,41.

- Magdalena Głusek – Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Magdalena dzięki pracowitości osiąga duże postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności . Jej średnia ocen w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła - 5,15.

- Aleksandra Szczepkowska uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Za rok szkolny 2016/2017 otrzymała średnią ocen: 5,81.

- Klaudia Męzińska uczennica II klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Za rok szkolny 2016/2017 otrzymała średnią ocen 5,32

            Podczas uroczystości wybrani stypendyści prezentowali swoje osiągnięcia i mówili o pasjach. Wśród występujących znalazła się uczennica Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - Klaudia Dankowska. Jako jedna z dwóch stypendystek województwa warmińsko - mazurskiego  miała średnią 6,0. Zaprezentowała fragment prozy Jeana Genet "Les Bonnes", który przyniósł jej III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Jerzego Lisowskiego