W piątek 15 grudnia br. świętowała jubileusz 45-lecia Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nidzicy.

W jubileuszu uczestniczyli Pani Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wizytatorzy: Pani Danuta Kryszałowicz i Pan Marek Kozłowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Elżbieta Góralska, Pan Grzegorz Napiwodzki Starosta Powiatu Nidzickiego, Pan Lech Brzozowski Wicestarosta Powiatu Nidzickiego, Pani Jolanta Tymińska Powiatowy Kierownik Wydziału Oświaty Promocji Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Radni Powiatu Nidzickiego, Pani Anna Osłowska Dyrektor ZOZ Nidzicy, Pani Danuta Kamińska Dyrektor MOPS w Nidzicy, Pani Małgorzata Sawicka Dyrektor CUW w Nidzicy, Pani Ewa Gałka Prezes Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy, Pan Juliusz Ojrzyński i Pan Marek Kierzkowski Prezesi Związków Zawodowych Nauczycieli. Swoją obecnością zaszczycili również dyrektorzy szkół i przedszkoli współpracujący na co dzień z poradnią. Nie zabrakło przyjaciół Poradni, dzięki którym Jubileusz 45-lecia mógł się odbyć w takiej formie. Obecni byli wszyscy dyrektorzy nidzickiej Poradni oraz emerytowani, byli i obecni pracownicy.

Na początku uroczystości z krótkim programem artystycznym wystąpił zespół wokalny Shine działający przy Nidzickim Ośrodku. Następnie wyświetlono specjalnie na tą okazję przygotowane wywiady z byłymi Dyrektorami, którzy przedstawili historię i działalność Nidzickiej Poradni.

Pani Małgorzata Wilińska Dyrektor Poradni wręczyła swoim poprzednikom okolicznościowe statuetki, dziękując im za wkład pracy na rzecz Poradni.

Statuetki za opiekę i nadzór otrzymali: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, (statuetkę odebrała p. Dyrektor Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz ), Powiat Nidzicki (statuetkę odebrała p.Elżbieta Góralska) oraz Pan Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.

Pani Bożena Grochowska przedstawiła prezentację, obrazującą dotychczasowe i obecne działania Nidzickiej Poradni.

Zaproszeni goście złożyli na ręce Pani dyrektor Małgorzaty Wilińskiej życzenia i podziękowania za współpracę. Nie mogło też zabraknąć urodzinowego tortu oraz poczęstunku dla wszystkich. Goście zwiedzili Poradnię i wpisali się do Księgi Pamiątkowej.