Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie nigdy nie pozostają obojętni wobec akcji charytatywnych. Naturalną reakcją na apel Jerzego Owsiaka był więc ich udział w 26. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przekazano pracę o Jagarzewie, napisaną przez uczennicę Joannę Sarbiewską oraz kubeczki z logo szkoły na aukcję, która odbyła się w Nidzickim Ośrodku Kultury. Następnego dnia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy. Do zbiórki pieniędzy do puszki zaangażowano Kacpra Krajewskiego - wolontariusza WOŚP. Społeczność szkolna hojnie wspomogła akcję i pokazała, jak wrażliwe są nasze serca.

Szkolne Koło Wolontariatu przy ZSRiO w Jagarzewie