Dnia 1 marca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego wybrali się na wycieczkę do Janowa. Celem wyjazdu było zwiedzanie w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Izby Pamięci majora Stefana Gratunika – żołnierza kampanii wrześniowej, Piłsudczyka, które przez całe swoje życie propagował wartości patriotyczne i pamięć historyczną. Odwiedzili również miejsca pamięci takie jak: Pomnik Pomordowanych i Poległych w czasie II wojny światowej, pomnik majora Stefana Gratunika, pomnik Józefa Piłsudskiego.