Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” ogłosił wyniki tegorocznej edycji konkursu. Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, przygotowywana przez panie: Patrycję Ciesielską i Ewę Rejszel, może się pochwalić dużymi sukcesami odniesionymi w tej dziedzinie, tym bardziej, że szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tym konkursie. Sebastian Smoliński został nagrodzony za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, zaś Paulina Borowa zdobyła wyróżnienie.

Konkurs przeprowadzony został przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem było szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie.