Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorami wojewódzkich konkursów i seminariów są Kuratoria Oświaty Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Merytoryczną opiekę nad Seminariami sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Polskie Towarzystwo Astronautyczne. Każdego roku kilkuset uczniów, młodych miłośników astronomii, bierze udział w wojewódzkich konkursach na referat, a najlepsi z nich referują swoje prace na seminariach wojewódzkich.

Etap wojewódzki dla naszego terenu zorganizowało Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie w dniu 06.03.2018r. W gronie 10 najlepszych uczniów z województwa warmińsko – mazurskiego znalazł się Jakub Moszczyński ucz. kl. I Technikum Agrobiznesu im. W. B. Jastrzębowskiego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Jakub napisał referat pt.: Fazy Księżyca a uprawa roślin. Po otrzymaniu zaproszenia na seminarium przygotował na ten temat prezentację multimedialną. Uczeń pracował pod kierunkiem p. Elżbiety Jabłonowskiej, a w czasie Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno – Astronautycznego w Olsztynie towarzyszył mu p. Włodzimierz Zagożdżon.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów.