Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie gościło 18 kwietnia  etap diecezjalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, do którego przystąpiło po eliminacjach szkolnych
 52 uczniów Archidiecezji Warmińskiej. Zakres merytoryczny obejmował: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.

                Nie zabrakło również przedstawicieli szkół z Nidzicy. Tegoroczna maturzystka ZSO w Nidzicy, Edyta Turowska ,wygrywając etap szkolny, pojechała pełna wiary w swoje możliwości do „Hosianum”. Ten wyjątkowy dzień w gmachu seminarium rozpoczął się Eucharystią pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Pasterz Archidiecezji Warmińskiej ukazał podczas homilii czym jest Słowo Boże w życiu każdego chrześcijanina, cytując słowa św. Hieronima, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Po uroczystej Eucharystii nastąpiła część pisemna, a następnie część ustna, do której zakwalifikowało się 7 uczniów.

                Zwycięzcą okazała się uczennica ZSO w Nidzicy- Edyta Turowska, która odpowiedziała na wszystkie pytania z części ustnej i 4-5 czerwca weźmie udział w Ogólnopolskim Finale Wiedzy Biblijnej w Niepokalanowie . Opiekunem duchowym i merytorycznym Edyty był ks. Paweł Mórawski.  Życzymy sukcesu na szczeblu ogólnopolskim!