Stypendia dla uczniów szkół powiatowych zostały rozdane. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki. Uczniowie mogli ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne. Złożono 78 wniosków.
Zarząd Powiatu przyznał za rok szkolny 2017/2018  42 stypendia, w tym 39 stypendiów naukowych i 3 stypendia sportowe.

Na ogólna liczbę 42 stypendiów przyznano 10 stypendiów uczniom klas gimnazjalnych i 32 uczniom szkól ponadpodstawowych.

Przyznano 14 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 25 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Nidzicy,  
1 stypendium dla ucznia Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, oraz 2 stypendia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Stypendia zostały wręczone w dniu 22 czerwca 2018 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Stypendystom pamiątkowe dyplomy wręczyli i gratulowali wybitnych osiągnięć: Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu w Nidzicy, Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Robert Radzymiński członek Zarządu Powiatu Nidzickiego.
Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.