Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta pt. "Znane postaci, instytucje i zakłady pracy w dziejach Ziemi Nidzickiej" pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Nidzickiego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

Regulamin