Martyna Jakubowska, Marcin Krajewski i Kamil Kowalski to najlepsi maturzyści powiatu nidzickiego. Na sesji w dniu 28 września 2018 r. z rąk starosty Grzegorza Napiwodzkiego i przewodniczącej rady Elżbiety Góralskiej otrzymali gratulacje i drobne upominki.

 Martyna Jakubowska – absolwentka Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Martyna jest osobą o szerokich zainteresowaniach. W czasie nauki w ZSRiO w Jagarzewie dwukrotnie napisała pracę historyczną na temat miejsca swojego zamieszkania i dwukrotnie zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie. W 2017r. brała udział w Wojewódzkim Konkursie „Świadectwa Przeszłości - jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny” i otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę specjalną Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty. Jej talenty pisarskie zostały zauważone przez wydawnictwo Ridero, które wydało oraz zamieściło na swojej stronie krótkie opowiadanie "Wspomnienie o M". Absolwentka zawsze systematycznie pracowała, co zaowocowało wysokimi wynikami w nauce. Będąc naszą uczennicą otrzymała stypendium prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Starosty Nidzickiego za bardzo wysokie wyniki w nauce i dodatkową działalność na rzecz szkoły. Martyna uzyskała wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz najwyższy wynik na maturze w szkole.

Marcin Krajewski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących uzyskał w bieżącym roku szkolnym następujące wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych:

CZĘŚĆ USTNA:

-język polski – 90 %

- język angielski – 97%

CZĘŚĆ PISEMNA:

- język angielski – 94%

- matematyka – 98%

- język polski – 78%

Ponadto zdawał 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał następujące wyniki:

- 68%  z języka angielskiego,

- 63% z fizyki,

- 50% z matematyki.

Marcin godnie reprezentował szkołę, biorąc udział w konkursach przedmiotowych i osiągając  liczne sukcesy na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Udzielał się również bardzo aktywnie, działając w Samorządzie Uczniowskim.

Uczeń od nowego roku akademickiego będzie studiował na Politechnice Gdańskiej na kierunku Transport.

Kamil Kowalski był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy . Uczęszczał do klasy z rozszerzonym programem nauczania z geografii, historii i języka angielskiego. Zanim  jeszcze przystąpił do matury  zapisał się w historii szkoły jako wyjątkowy absolwent. Przez 3 lata nauki legitymował się rokrocznie średnią ocen - 6,0 ponadto  przez 3 lata edukacji nie opuścił żadnego dnia w szkole uzyskując tym samym 100% frekwencję. Na maturze oprócz przedmiotów obowiązkowych zdawał trzy przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym z języka polskiego , języka angielskiego oraz historii uzyskując z nich odpowiednio 95% ; 94% i 96%. Egzaminy obowiązkowe Kamilowi poszły równie dobrze  - z egzaminów ustnych zarówno z języka polskiego jak i języka angielskiego uzyskał 100% ; w części pisemnej język polski  zdał na 89% język angielski na 100% oraz  matematykę ,  mimo wybitnie humanistycznych zainteresowań,  na 98%. Sumując wszystkie wyniki maturalne Kamila oznaczają one że całą maturę zdał średnio na blisko 97%!!! Dzięki uzyskanym wynikom, ale również zgodnie ze swoimi zainteresowaniami Kamil zamierza kontynuować naukę na dwóch kierunkach jednocześnie. Będzie studentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach historii i języka angielskiego.