„Bereit für Erwachsenenleben” (Przygotowani na dorosłe życie) to tytuł projektu łączącego szkoły partnerskie z Ravne na Koroskem (Słowenia), Bari (Włochy), Aversa (Włochy), Hanko (Finlandia) oraz Nidzicę (Polska).


Wyniki konkursu „Edukacja Szkolna akcja KA229” zostały ogłoszone przez Narodową Agencję w dniu 27.08.2018 a sam projekt będzie trwać od 01.09.2018 do 31.08.2020. Pozyskane środki na realizację tego dwuletniego projektu wynoszą 121.648,00 euro. Koordynatorem całego projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Autorami projektu są nauczyciele ZSO – Sabina Wylengowska oraz Krzysztof Łasiewicki. Biorący w nim udział uczniowie podczas mobilności do szkół partnerskich zdobędą wiedzę w zakresie komunikacji międzyludzkiej jak i  uzależnienia od Internetu, radzenia sobie ze stresem i budowania dobrego samopoczucia, zdrowego odżywiania się oraz odkrywania w sobie kreatywności jak i nauki tolerancji poprzez dziedzictwo kulturowe mniejszości. Językiem projektowym będzie język niemiecki, którego wszyscy uczestnicy projektu się uczą w swoich szkołach. Projekt jest dla uczestników całkowicie bezpłatny w ramach Erasmus+.