Dyrektorzy szkół: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, prowadzonych przez Powiat Nidzicki podpisali w dniu 19.10.2018 r. umowy na przyłączenie do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu światłowodowego.

Podpisanie umów odbyło się w szkole w Stradunach. w obecności Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego, wicekuratora Wojciecha Cybulskiego.

OSE to szansa na rozwój dla tysięcy szkół w Polsce, jest to rządowy projekt polegający na zapewnieniu placówkom szkolnym w całej Polsce szybkiego, światłowodowego Internetu. — "Wdrożenie rządowego projektu OSE stanowić będzie cywilizacyjną zmianę dla polskich szkół. Bezpieczny internet w każdej szkole to szansa na wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy" — czytamy na stronie poświęconej programowi.