Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ma kolejny powód do dumy. Tym razem wielki sukces szkoły związany jest z XI edycją Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim, który odbył się w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym regionu oraz promowanie wiedzy o naszym regionie.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących reprezentowany był przez troje uczniów: Patryka Stryjewskiego, Katarzynę Cesarczyk i Kingę Stefańską, przygotowywanych przez panią Teresę Hablützel. Pierwsze miejsce w tym wojewódzkim konkursie zdobył reprezentant ZSZiO - Patryk Stryjewski, który wykazał się doskonałym przygotowaniem i obszerną wiedzą o regionie, wykraczającą poza wymogi szkolne. Gratulujemy!