Dnia 5 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”. Wystawę otworzyli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz naczelnik Delegatury IPN dr hab. Karol Sacewicz. Rozpoczęte spotkanie poprzedziła prezentacja baneru z napisem „Niepodległa”, który zawisł na budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Uroczystości towarzyszyły prelekcje historyczne wygłoszone przez pracowników IPN, przybliżające postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz „Błękitnego generała” - Józefa Hallera.

Podsumowano również Wojewódzki Konkurs Plastyczny „100-lecie Niepodległości”.

W kategorii Szkół Ponadpodstawowych I miejsce zajęła praca Konrada Florysiak ucznia trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Organizatorami konkursu była Delegatura IPN-KŚZpNP  oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

{galery}Galeria/2018/SOSW/konkursIPN{/gallery}