W tym roku obchodziliśmy 245 rocznicę powołania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej (KEN), właśc. Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu.

W piątek 12 października, w kinie „Wenus” odbyły się powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Akademię z tej okazji przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz powiatowych:

z przewodniczącą Rady Powiatu panią Elżbietą Góralską i wicestarostą panem Lechem Brzozowskim na czele, wizytator warmińsko-mazurskiego Kuratorium Oświaty panią Danutą Kryszałowicz, przedstawiciele związków zawodowych, nauczyciele emerytowani, emerytowani pracownicy powiatowych placówek oświatowych, obecni nauczyciele i pracownicy powiatowych placówek oświatowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Podczas uroczystości wręczono nauczycielom Nagrody Starosty Powiatu Nidzickiego oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.

Pani Danuta Kryszałowicz pogratulowała wszystkim zgromadzonym najlepszego wyniku maturalnego uzyskanego przez szkoły powiatu nidzickiego w województwie warmińsko-mazurskin. Szczególne podziękowania złożyła nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy za szczególny wkład w osiągnięcie tego wyniku (100% zdawalność uczniów na maturze).

            Pan dyrektor Bogdan Malinowski mówił o wzorze nauczyciela, o jego autorytecie. Bez względu na przekonania trudno znaleźć większy autorytet i wzór nauczyciela niż Jan Paweł II.

Dyrektor Bogdan Malinowski zaprosił wszystkich obecnych do obejrzenia spektaklu „Przed sklepem jubilera” na podstawie dramatu Karola Wojtyły przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy pod kierunkiem p. Anny i Artura Suwińskich oraz p.H.Miller.