Miłośnicy regionu już po raz 18 spotkali się na nidzickim zamku

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie już po raz 18 zorganizował Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, tym razem na Sali Rycerskiej. Zebranych powitała dyrektor szkoły p. Katarzyna Mazur. Ważność regionalizmu w tożsamości młodych ludzi podkreślili: p. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Jolanta Borowiecka oraz ustępujący wicestarosta Lech Brzozowski - wieloletni sympatyk konkursu. W tych zmaganiach nie zwycięstwo było najważniejsze, ale zaangażowanie się w poznawanie postaci, instytucji i zakładów pracy w dziejach Ziemi Nidzickiej. Przy okazji odkrywanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego regionu. Dlatego wszyscy uczestnicy mogą czuć się wygranymi, gdyż dzięki wzięciu udziału w konkursie wzbogacili swoją wiedzę o powiecie nidzickim i nabyli wiele nowych umiejętności. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy i Nadleśnictwo Nidzica.

                Choć była to już osiemnasta edycja, młodzi ludzie wciąż znajdują wiele ciekawych wątków do zbadania w naszym regionie. Oto finaliści i ich tematy:

   Uczestnik  Temat  Szkoła Opiekunowie

1.

Adam Krystkiewicz

Pomniki i tablice w Nidzicy

ZSRiO

p. Elżbieta Jabłonowska

2.

Aneta Langowska

Nadleśnictwo Nidzica – rezerwaty przyrody edukacja przyrodniczo – leśna
i współpraca ze środowiskiem

ZSRiO

p. Elżbieta Jabłonowska

3.

Weronika Jaroszewska

Gdzie stare spotyka się z nowym. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kanigowie i Kościół pw. Świętego Krzysztofa w Zagrzewie – parafia Kanigowo.

ZSZiO

p. Alina Czajka

p. Patrycja Ciesielska

4.

Aleksandra  Żywno

Warunki przyrodnicze, gospodarka leśna i ochrona gatunkowa Nadleśnictwa Nidzica

ZSRiO

p. Elżbieta Jabłonowska

5.

Kamila Adamska

Rola instytucji pozarządowych w środowisku lokalnym na przykładzie Stacji Opieki Caritas w Nidzicy

ZSZiO

p. Alina Czajka

p. Patrycja Ciesielska

6.

Weronika Anna Madyś

Maria Drozdowicz- nauczyciel na życie

ZSO

p. Dariusz Lewkowicz

W czasie przerwy podano „jagarzewski bigos” i słodkości przygotowane przez pracowników Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem p. Anny Żebrowskiej.

Po przerwie uczestnicy zwiedzili wystawę w sali widokowej pt.: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ „Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego wychowankowie" przygotowanej przez Nidzicki Ośrodek Kultury i Towarzystwo Ziemi Nidzickiej. Informacji o Wojciechu Bogumile Jastrzębowskim udzielała Paulina Sutkowska uczennica kl. II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie. Paulinka prezentowała sylwetkę Patrona szkoły w XVII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie i zajęła I miejsce.

W tym roku gościem specjalnym XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie im. L. Ekierta była p. Małgorzata Grochowska, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy, która wygłosiła prelekcję pt. „Rok 1945. Sytuacja mieszkańców po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta”.

Wystąpienia oceniało jury w składzie: przewodniczący p. Adam Płoski (starszy specjalista w Narodowy Instytucie Dziedzictwa w Oddziale Terenowym w Olsztynie) oraz p. Paweł Kaszuba (leśniczy w Muszakach) i p. Paweł Bukowski (dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury). Pierwsze miejsce zajęła Weronika Madyś, drugie Kamila Adamska, a trzecie Weronika Jaroszewska. Nagrody i podziękowania wręczył nowo wybrany starosta nidzicki p. Marcin Paliński. Wszyscy goście i uczestnicy podkreślali życzliwą i sympatyczną atmosferę panującą na konkursie.

                                                                                                                                              Organizatorzy