„Bereit für Erwachsenenleben” (przygotowani na dorosłe życie) - to tytuł projektu łączącego szkoły partnerskie z Ravnego na Koroškem (Słowenia), Bari (Włochy), Aversy (Włochy), Hanko (Finlandia) oraz z Nidzicy (Polska).

 

W projekcie bierze udział 5 szkół. Każda szkoła przyjmie u siebie pozostałych uczestników projektu. Uczniowie podczas wizyt w szkołach partnerskich będą zdobywać wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej, uzależnienia od Internetu, radzenia sobie ze stresem i budowania dobrego samopoczucia, zdrowego odżywiania się, odkrywania w sobie kreatywności i nauki tolerancji poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych.

Projekt jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Uczniowie, którzy będą brać udział w mobilnościach przekażą po powrocie wiedzę i umiejętności zdobyte na wyjeździe swym koleżankom i kolegom w szkole.

Pierwszy wyjazd uczniów odbył się w dniach 12-16 listopada 2018 do Ravnego na Koroškem w Słowenii. Podczas pobytu uczniowie zajmowali się tematyką komunikacji międzyludzkiej a uzależnieniem od Internetu: brali udział w wykładzie jak i warsztatach LOGOUT – instytucji zajmującej się uzależnieniem od Internetu i skutkami jakimi te uzależnienie ze sobą niesie. Uczniowie w grupach międzynarodowych pracowali nad określonym problemem dotyczącym Internetu i opisywali sposoby rozwiązania go. Komunikacja międzyludzka była tematem podczas warsztatów sportowych, fotograficznych, plastycznych jak i muzycznych – rezultaty wypracowane podczas tych warsztatów zostały przedstawione ostatniego dnia dla pozostałych uczestników projektu. Uczniowie w czteroosobowych grupach międzynarodowych poznali również zasady prawidłowego przeprowadzania debaty a następnie sami zmierzyli się z tematem czy Smartfony powinny być zakazane w szkołach (grupy 4 osobowe) w formie mikrodebat, które prezentowali uczestnikom projektu.


Oczywiście był czas na poznawanie walorów Słowenii – pięknego krajobrazu, historii, kultury jak i kuchni słoweńskiej. Również słoweńscy licealiści poznali szkoły oraz kraje biorące udział w projekcie dzięki tematycznym wystawom, które każda szkoła przygotowała i przywiozła ze sobą.
Kolejna mobilność w ramach projektu odbędzie się w marcu do Aversy (Włochy).
Koordynatorami projektu z ramienia szkoły są: Sabina Wylengowska oraz Krzysztof Łasiewicki.