W trakcie wywiadówki rodzice uczniów ZSRiO mieli okazję poznać pracę szkoły w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Wicedyrektor p. E. Jabłonowska przedstawiła obchody z okazji „100 – lecia Niepodległości Polski” oraz osiągnięcia uczniów. Następnie została doceniona młodzież
z wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania, która jednocześnie osiągnęła wysokie wyniki w nauce. Rodzicom tych uczniów zostały wręczone listy pochwalne. Na zakończenie części wspólnej zaprezentowali się uczniowie, nagrodzeni drugim miejscem w XXIV Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Nidzicy. Zespół w składzie: A. Kuras, O. Fydrych i J. Ćwiek pod opieką p. E. Brodzik, przedstawił problemy nastolatków. Sceniczny przekaz miał pokazać jak ważne są relacje między rodzicami i dziećmi, a najlepszym sposobem rozwiązywania problemów jest szczera rozmowa. Później rodzice w klasach spotkali się z wychowawcami oraz mogli porozmawiać z wszystkimi nauczycielami.

Rada Rodziców