Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 18 stycznia 1919 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Tę datę przyjmuje się za datę założenia Polskiego Czerwonego Krzyża, a to oznacza, że ta organizacja humanitarna w roku 2019 świętuje  swoje 100- lecie. Od 100 lat  najstarsza polska organizacja humanitarna - Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń uczniowie naszej szkoły przygotowali i mają możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej o historii i teraźniejszości Polskiego Czerwonego Krzyża. Wykonali również gazetkę okolicznościową i przedstawili w symboliczny sposób dorobek PCK prezentując dostępne materiały edukacyjne. Działaniami tymi z jednej strony pragnęli  przypomnieć wartości, którymi kieruje się organizacja, z drugiej strony chcieli  pokazać Polski Czerwony Krzyż jako organizację nowoczesną, odpowiadającą na wyzwania i potrzeby humanitarne współczesnego świata.

Przykładem tych nowoczesnych, współczesnych działań są uczniowie naszej szkoły, którzy pod kierunkiem p. Krystyny Dębskiej wyróżnionej na przestrzeni lat odznakami honorowymi PCK IV, III i II stopnia za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz za szerzenie idei humanitarnych w środowisku młodzieżowym, od kilku lat:

  • Promują honorowe krwiodawstwo, przygotowują gazetki tematyczne, uczestniczą w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem – „Młoda Krew Ratuje Życie”.
  • Prowadzą wewnątrzszkolne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
  • Biorą udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
  • Uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
    • Promują zdrowie i zdrowy styl życia: organizują wystawki materiałów edukacyjnych, prowadzą pogadanki nt. profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS; zdrowego odżywiania, chorób cywilizacyjnych XXI wieku, agresji i przemocy mówimy STOP, cyberprzemocy w sieci, żyj zdrowo i bezpiecznie itp.
  • Włączają się w obchody „Światowego Dnia Walki z Głodem” –prowadzą pogadanki na temat problemu głodu na świecie.
  • Biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK.
    • Jako wolontariusze odwiedzają osoby starsze w Domu Seniora w Ulesiu. Wizyty  polegają przede wszystkim na dotrzymaniu  towarzystwa, rozmowie i zabawie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy - często znają pasjonujące historie z przeszłości, chcieliby podyskutować, a po prostu nie mają z kim. I tu jest właśnie przestrzeń dla nas, wolontariuszy.

W  2019 roku społeczność ZSRiO  będzie kontynuować liczne aktywności związane
z upamiętnieniem działalności organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża.

                                                                                                          Samorząd Uczniowski