W Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie młodzież jest systematycznie przygotowywana do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Mają spotkania z pedagogiem szkolnym na temat stresu egzaminacyjnego. Rozwiązując zadania egzaminacyjne uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otrzymują informację zwrotną o poziom zdobytych wiadomości i umiejętności oraz informację nad czym jeszcze mają popracować. Dzięki takiej pracy młodzież otrzymuje wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, maturalnym i zawodowym.