Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy proponuje:

- dla ósmoklasistów (plakat 1)

- dla gimnazjalistów (plakat 2)