Uczniowie Oskar i Maciek wykonują ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne, nauka czytania Metodą Krakowską przy pomocy słuchawek Forbrain. Ćwiczenia ułatwiają wymowę, komunikację i przyswajanie wiedzy. Forbrain pomaga lepiej usłyszeć własny głos, co wpływa bezpośrednio na poprawę wymowy oraz płynności wypowiedzi. Dzięki dynamicznemu filtrowi pobudzany zostaje jest mózg, co pozwala lepiej przetwarzać informację.