27 marca w Centrum Nauk Humanistycznych, drugiej ogólnopolskiej konferencji „Chiron – szkoła z potencjałem” towarzyszyła Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy'2019, podczas której dyplomy najlepszym szkołom średnim Warmii i Mazur oraz Podlasia wręczała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", która już od 20 lat prowadzi rankingi najlepszych szkół średnich.

Dyplom dla Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy za zajęcie III miejsca w Warmińsko-Mazurskim Rankingu Techników 2019 odebrał z rąk wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego Sylwii Jaskulskiej dyrektor ZSZiO Dariusz Wółkiewicz.